Trvalý vztah: realita, či zbožné přání?

Jaké je tajemství soudržnosti partnerského vztahu?
Ideální vztah? Neexistuje! Nikdo přeci není dokonalý. Jak by tedy mohl být někde dokonalý partner pro mě?! „Buď rád/a za toho /tu , kterého/kterou  máš vedle sebe!“ Také slýcháte tyto věty, názory ze strany svého okolí, příbuzných či přátel?

Možná máte ve svém okolí páry, o kterých jste přesvědčeni, že mají překrásný vztah, plný pochopení, porozumění, respektu, tolerance a lásky. Páry, o nichž si myslíte, že mají plnohodnotný vztah. Jak je to možné? Proč někdo má štěstí na lásku a jiný ne? Znají snad recept na šťastný vztah, nebo „jen“ měli štěstí?

Ať se nám to líbí, nebo ne, většina z nás má naopak kolem sebe páry, kde se především ukazují problémy, konflikty, nedorozumění, mnohdy i manipulace, zkrátka, kde je vše, jen ne respekt, úcta, tolerance, harmonie a láska.

Jen podle evropského statistického úřadu Eurostat má Česká republika nejvyšší rozvodovost v EU – rozpadá se u nás 48 % manželství. Ještě pár let a v naší matičce vlasti bude více rozvodů, než uzavřených sňatků.

Nabízí se tedy otázka, zda opravdu existuje skutečně plnohodnotný partnerský vztah. A pokud ano, co je tím faktorem, který umožňuje udržet vztah harmonickým a plnohodnotným a především trvalým?

Nesčetné výzkumy se proto zaměřují na otázku, co je hlavním důvodem soudržnosti partnerských vztahů, či manželství? Co je tím faktorem, který určuje, zda je vztah pevný, či nikoli?

V rámci jedné dlouholeté studie, byly oslovovány stejné páry různých věkových skupin a to v pravidelných časových odstupech. Dostávali vždy stejné otázky: „Co je pro vás ve vztahu tím nejdůležitějším a co vaši lásku otužuje, zanechává?“

A výsledky? Sami posuďte. Vypisuji zde prvních 12 faktorů, které byly vyhodnoceny a to v pořadí od nejdůležitějšího (tedy vítěze):

 

1.Tolerance a pochopení

Přijímání partnera takového, jaký je, jeho klady i nedostatky, vzájemné uznání a respekt, ohleduplnost je klíčové pro trvalý vztah.

(Ruku na srdce: na co se u svého partnera zaměřujete víc? Na jeho silné, či slabé stránky???)

 

2. Důvěra a otevřenost

Partneři za svůj vztah přijímají zodpovědnost a proto také tak k němu přistupují. Vzájemně si odpouštějí a zároveň spolu jednají čestně a otevřeně. Za získanou důvěru přebírají zodpovědnost a s jako takovou pak nakládají.

 

3. Láska

I po letech společného soužití páry popisují vztah jako naplněný pozitivními pocity lásky a náklonnosti. Vzájemná inspirace pak do vztahu vnáší nové podněty.

 

4. Řešení konfliktů a komunikace

Komunikace je všeobecně základem pevného vztahu. Řešení problémů, konfliktů je pak výsledkem kvalitní komunikace. Pokud páry spolu hodně hovoří, vzájemně si naslouchají, dokazují si tak, že se o sebe navzájem stále zajímají.

 

5. Společné oblasti života

Společné zájmy, koníčky, večery, akce či profesní projekty.

 

6. Podpora a solidarita

Překonávat společně dobré i špatné je v každém vztahu důležité. Bez podpory druhého, jeho silné důvěry pak ztrácí jeden z partnerů pevnou půdu pod nohama. Pokud stojí partner při nás, je pak jedno, s jak složitým problémem se právě potýkáme.

 

7. Děti, vnoučata

Rodina je pro nás velmi silným pojítkem. Je zdrojem radosti, štěstí.

 

8. Osobní rozvoj ve vztahu

Je velmi důležité trávit spolu čas a podporovat se v osobním rozvoji, pracovat tak na profesním, osobním i duchovním růstu. Tím dosáhneme i růstu v partnerském vztahu.

 

9. Věrnost

Pokud je pro oba partnery věrnost důležitá, pak je i jedním z klíčů k budování vzájemné důvěry.

 

10. Finance a majetek

Pokud je vztah založen na materiálním a majetkovém životě, například spolu pár založil rodinný podnik, pak i tento faktor je velmi důležitý a představuje ohromnou základnu pro dlouhotrvající vztah.

 

11. Stejné hodnoty

Všimli jste si, že ve chvíli, kdy si uvědomíte, jak moc jsou hodnoty s vaším partnerem odlišné, bere vztah jako takový velice rychle za své? Jak budovat vztah, ve kterém jsou příliš rozdílné hodnoty, například v otázce výchovy dětí, důvěry, solidarity, jistoty? Proto i hodnoty jsou jedním z nejdůležitějších faktorů k trvalému vztahu.

Je třeba si však uvědomit, že stejně jako my, se mění i naše hodnoty. A je to tak v pořádku. Na základě našich nových prožitků, zkušeností je naprosto normální, že se mění i náš úhel pohledu, stejně tak naše přesvědčení a hodnoty.

 

12. Sex

Je to s podivem, že tento faktor se dostal až na 12. příčku, ačkoli na počátku vztahu je právě tento faktor jedním z nejdůležitějších. S léty pak ustupuje do pozadí a na první příčky se dostávají faktory jako důvěra, tolerance, láska…

Nyní si ještě jednou přečtěte samotné jednotlivé body (faktory).
Pokud se nad nimi zamyslíme, uvědomíme si, jak hluboká pravda je v nich skryta. Přirozeně, pro každého z nás v tomto okamžiku je pořadí jiné a důvodem je především to, v jaké fázi se náš vztah nachází: jste na samotném počátku ve stadiu zamilovanosti? Nebo právě ve stavu „procitnutí“, či už máme za sebou i desítky let?

 

Některé faktory v současné době prožíváme, jiné bychom prožívat chtěli, u jiných doslova toužíme po tom je ve svém životě mít.

 

Vy sami si nyní odpovězte na následující otázky:

–         Jak má vypadat můj partnerský vztah?

–         Jaké faktory (výše uvedené body) jsou pro mě důležité, abych v tomto vztahu chtěl/a zůstat?

–         Které z těchto faktorů jsou pro mě nejdůležitější a proč? A které z těchto bodů právě prožívám?

 

Odpovědí na tyto otázky se nám mnohdy odhalí důvody, proč naše vztahy stále troskotají. Můžeme se tak dozvědět, co našemu vztahu chybí a na čem bychom my sami mohli zapracovat, aby současný či budoucí vztah byl tím vztahem, po kterém toužíme.

 

 „Seznámit se je začátek, zůstat spolu je pokrok, spolupracovat je úspěch.“                   Henry Ford

 

Je něco, na co chcete znát odpověď? Máte-li jakékoli otázky, neváhejte a kontaktujte mě přímo zde.

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář