O mně

"Jsem přesvědčena, že každý člověk si zaslouží žít šťastný a naplněný život. Ať už je jeho životní příběh jakýkoli."

Působím jako lektor, certifikovaný terapeut a kouč NLP (Neuro-lingvistické programování) a hypnoterapeut. Specializuji se především na vztahy (partnerské, s našimi nejbližšími, příbuznými, přáteli, kolegy, nebo celkově na vztahy mezilidské) a komunikaci. Zároveň pomáhám svým klientům v oblasti osobního rozvoje a dosahování výsledků. Spolupracuji s firmami, které školím v oblasti komunikačních a obchodních dovedností. Znalosti v oblasti obchodních dovedností jsem získala a stále prohlubuji od jednoho z největších TOP leaderů v oblasti dosahování výsledků v byznysu, od Briana Tracyho.

Mojí specializací jsou však nejvíce partnerské vztahy, vztahy rodinné a v neposlední řadě vztahy k sobě samému . Psychologie vztahů a komunikace se staly mým koníčkem. Na základě svých vlastních zkušeností, jak osobních, tak profesních jsou to právě tyto oblasti, které vnímám jako klíč k naplnění kvalitních a plnohodnotných vztahů.

"Existuje jeden velký mýtus, co se vztahů týče: nalezneme ideálního partnera a s ním vstupujeme do ideálního vztahu. Ve skutečnosti však ideální vztah spolu s partnerem TVOŘÍME."

Mým posláním je pomáhat lidem tyto kvalitní a plnohodnotné vztahy utvářet, nalézt životní rovnováhu, naučit své klienty efektivní verbální i neverbální komunikaci a dosahovat výsledků v oblasti soukromého, i profesního života.

"Vztah je jako rostlinka: přestaneme zalévat, umře."

Využívám:

 • terapie a techniky Neuro-lingvistického programování
 • hypnoterapie
 • znalosti v oblasti verbální a neverbální komunikace
 • potenciál a jedinečnost klienta
 • psychologie vztahů
 • znalosti a zkušenosti v oblasti dosahování výsledků
 • komunikační dovednosti

 

Obchodní podmínky

GDPR

I. Udělujete tímto souhlas OÚ fyzické osobě: Radka Koubová, se sídlem v Českých Budějovicích, IČO: 490 52 853 zapsané u Magistrátu města České Budějovice (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") zpracovávala tyto osobní údaje:

 • a) Jméno a příjmení;
 • b) e-mailová adresa;
 • c) telefonní číslo;

II. Osobní údaje v bodech a) až c) je nutné zpracovat za účelem fakturace poskytovaných služeb a komunikaci s Vámi. Veškeré tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

III. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu radka@radkakoubova.com, nebo radkakoubova@gmail.com v takovém případě budou veškeré Vaše osobní údaje vymazány.

IV. Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem.

V. Dle GDPR máte právo:

 • a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
 • b) požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje Správce zpracovává;
 • c) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • d) požadovat po Správci výmaz osobních údajů; a
 • e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.