Zpracování osobních údajů

Kdo je správce:

Radka Koubová, Husova tř. 636/33b, 37005, České Budějovice, IČ 490 52 853, registrováno : Živnostenský úřad Magistrát města České Budějovice
e-mail: radka@radkakoubova.com, telefon: +420 604 987 548

Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovány::

 • komunikace za účelem vyřizování dotazů
 • zasílání informativních zpráv, newsletterů a obchodních sdělení

Poskytnutí osobních údajů je

 • povinnépro možnost vyřizování dotazů, objednávek
 • dobrovolnépro možnosti zasílání předem dohodnutých materiálů, zpětné vazby, informací, obchodních sdělení

Vaše práva v souvislosti s ochrannou osobních údajů:

 • máte právo získat přístupke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a to do 14ti dnů od požádání
 • máte právo na opravusvých zpracovávaných osobních údajů, pokud nejsou aktuální či úplné.
 • máte právo na doplnění a změnu osobních údajů
 • máte právo na výmazosobních údajů v zákonem stanovených případech
 • na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na přenositelnost: získat své osobní údajev běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tak své osobní údaje jinému správci
 • máte právo podat stížnostu Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

 Dále:
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li mým klientem na základě mého  oprávněného zájmu.

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.