NLP

NLP (Neuro-lingvistické programování) je psychoterapeutická metoda pracující s „jazykem“ mozku. Díky technikám NLP nastavujeme nové neuronové spoje (synapse) a tyto nově vytvořené programy pak přináší změnu z nežádoucích myšlenkových vzorců, stavů, pocitů na námi požadované.

Jedná se o efektivní  techniky pracujícími se slovy a našimi smysly, přispívajícími ke zvýšení kvality života. Pomocí NLP lze dosahovat velmi rychlé změny.
Z neurologického hlediska vykazuje náš mozek plasticitu, z toho vyplývá, že náš mozek a naše nervová soustava jsou programovatelné. Naučit se nové návykové vzorce, dovednosti, správné způsoby myšlení a jednání směřující k našemu cíli je nejen nemožné, ale snadno dosažitelné.

Neuro – jak vnímáme svět kolem nás pomocí našich 5ti smyslů
Lingvistické – jazyk, který používáme ke komunikaci s okolním světem, naše neverbální komunikační projevy, a stejně tak i náš vnitřní dialog, který vedeme sami se sebou
Programování – opakující se vzorce našeho vnímání, myšlení a cítění na vědomé i nevědomé úrovni.

 

 „Kdo ovládá svůj mozek, řídí svůj život.“

 

Cíl NLP spočívá v tom, že zároveň ukazuje cestu a respektuje, že každý člověk má všechny zdroje potřebné k řešení svého problému. A když se mu dostane podpory a možnosti užít je, má mnohem větší šanci k nalezení řešení, které dokonale rezonuje s jeho vnitřní podstatou. Takové řešení pak snáze přijme za své a přinese mu pozitivní žádoucí výsledky.

 

S čím vám NLP pomůže:

 • Zvýšení sebedůvěry
 • Zbavení strachů nebo fobií
 • Dosahování změn nežádoucích omezujících přesvědčení na pozitivní přesvědčení
 • Dosahování změn nežádoucích návyků na návyky žádoucí
 • Získání dovedností Vašich vzorů
 • Ovládání svých vnitřních stavů a myšlení
 • Motivaci k dosažení cílů
 • Zlepšení komunikačních schopností
 • Zvýšení kvality života
 • Překonání negativních zkušeností z minulosti
 • a mnoho dalšího…

NLP techniky zapojuji do koučinku i lektorinku. Jedná se o jednu z nejúčinnějších metod k rychlému dosažení změny a cíle.

Pokud máte jakýkoi dotaz nebo zájem o jakoukoli z mnou nabízených službem, kontaktujte mě zde

Komentáře jsou uzavřeny.