Vítěz nebo poražený?

aneb 7 zásad jak arénu změnit na oázu harmonie

"Víš, někdy si říkám, jestli to má smysl. Pořád se jen hádáme."zní slova mého kamaráda. Je plný zloby, frustrace, znechucení, ale zároveň i vášně a lásky vůči své partnerce.

Poslouchám a přemýšlím.
Stále je ještě plný emocí z jejich poslední hádky. Naprosto klasická situace. Nedorozumění. Nepochopení. Vlastně spíše neochota vzájemného pochopení.

Ocitli se v aréně.  Ačkoli nevědomě, přesto má spousta lidí tendenci ve svých vztazích hrát se svými partnery gladiátorské hry. A samozřejmě, každý chce být vítěz.
Vítěz nad tím druhým, nad svým partnerem. Nad člověkem, který společně s námi tvoří pár, jeden celek. Hádky ke vztahům patří, samozřejmě ve zdravé míře. Ovšem na rozdíl od gladiátorských her, v plnohodnotném vztahu není vítěz a není poražený. Vyhrávají oba.

Proč se naše vztahy tolik podobají zápasům v aréně? Jen si představte takového gladiátora v aréně: vymýšlí různé bojové strategie, kličky, nástrahy, hledá slabiny druhého a mnohdy neváhá použít zbraně svého protivníka. Dokonce se na takový souboj důkladně připravuje. A v boji pak nemají slitování. Ví, že musí vyhrát.

Není vám toto povědomé? Také jste tento vzorec z arény poznali na vlastní kůži? Říkáme, jak nám na našem vztahu záleží, jak moc svého partnera milujeme, přesto se s ním pouštíme do obdobných bojů jako v aréně. A samozřejmě, i my chceme vyhrát.

Proč? Co nám vítězství nad naším partnerem přináší? Když se podíváme do hloubky, ve většině případů se v pozadí našich sporů či bojů skrývá prosazení naší pravdy, naší integrity. A mnohdy se snažíme  dosaženým vítězstvím schovat vlastní nedostatečnost.

Nemusí to tak být, můžeme to změnit. Nakonec, kdo z nás je v takovém vztahu spokojený? Komu se líbí žít na bojišti?
Co tedy udělat pro to, aby se z našich partnerských soubojů stal kvalitní vztah?

 

1, Přestat chtít za každou cenu zvítězit

Kvalitní vztah nemá poraženého. Má pouze dva vítěze.

 

2, Přestat se snažit druhého měnit

Každý z nás je jedinečný a pokud jsme se již rozhodli vstoupit do vztahu s naším partnerem, pak zřejmě proto, kým je. Má pochopitelně vlastnosti, které se nám nemusí až tak zamlouvat. Nakonec stejně tak i my sami máme vlastnosti, které nemusí být příjemné našemu partnerovi. A stejně jako my, i on musí žít se všemi našimi nedostatky.

Jedním z velkých mýtů ohledně vztahu  je, že do kvalitního vztahu vstupujeme. Pravdou však je, že kvalitní vztah utváříme. Jak? Tím, že se stáváme my sami kvalitními partnery. Ať chceme nebo ne, vedle svého partnera se transformujeme. On ovlivňuje nás, my naopak jeho. Nejedná se o vědomé a násilné přetváření druhého. Tyto změny přicházejí samy  a naprosto nenásilnou formou. Není zapotřebí dělat něco, co nesnášíme, co je proti našemu přesvědčení. Můžeme však dělat něco jiného, co jsme doposud nedělali, nevadí nám nové chování, které jsme se díky našemu partnerovi naučili, či si osvojili nové zvyky. Zjistíme přitom, že nám naopak velmi prospívají a přináší nám užitek nejen v našem partnerském vztahu.

Závěr: ovlivňování je v pořádku, čemu se však rozhodně vyvarujme je manipulace.

 

3, Pracujte na vašem vztahu společně

Jak už jsme si řekli v předchozím bodě: do kvalitního a plnohodnotného vztahu nevstupujeme, ten utváříme. Kvalitní vztah je společné dílo obou, tedy páru. Jedině pár tvoří celek.

Pokud pak na vztahu pracuje pouze jeden z páru a druhý se "veze", nemá takový vztah perspektivní budoucnost. Dříve či později se rozpadne. Skutečně kvalitní vztah je založený na rovnováze: přijímat a dávat.

 

4, Buďte vstřícní - ochotní

Neochota, naschvály, oko za oko - to vše jsou zabijáci vztahu. To vše patří do arény, na bojiště, ne do vztahu. Ať už je váš partner ztělesněním chodící trpělivosti, jednou i jeho pohár přeteče. "Něco" vracet i v dobré víře, že druhému chceme pouze zrcadlit jeho vlastní nedostatky není vždy ideální řešení. A neochota vztah také neposílí. Naopak, pokud jsme neochotní, máme tisíc argumentů, výmluv, proč svému partnerovi nemůžeme pomoci, když zrovna naší pomoc potřebuje, můžeme se spolehnout, že si pomoc najde jinde. A pokud je naše neochota na denním pořádku, je již otázkou času, kdy náš partner dojde k závěru, co s takových partnerem, který mu není oporou, skutečným partnerem.

 

5, Buďte ve vztahu na plno

Jste tu vy a váš partner. Jste pár. Přesto se mnoho lidí ve vztahu cítí velmi osamocení. Buďte tu pro svého partnera. Zejména my ženy máme tendenci se po narození potomků upnout výhradně na ně a partnera tlačíme do pozadí. Už nemá naší pozornost. Jenže děti nevychováváme pro sebe, ale pro život. A partner je ten, kdo s námi zůstává i po jejich vylétnutí z hnízda. Je to právě náš partner, s kým chceme strávit zbytek svého života. Zaslouží si tedy naší pozornost. To samé platí pro muže, buďte skutečnými partnery svým ženám. Starost o děti, domácnost, zaměstnání, to vše zůstává v mnohých rodinách na ženách. Jak pak muži mohou chtít, aby si žena ještě našla čas a hlavně energii vůči svému partnerovi?

 

6, Respektujte svého partnera

a to i v momentech, kdy je to opravdu obtížné.  Správně tušíte, i při hádce. Většina lidí se domnívá, že ideální vztah je takový vztah, ve kterém se pár nehádá. V takovém vztahu panuje pouze harmonie, vzájemné porozumění, sladění a tolerance. Zní to skvěle, že? Tak tohle je další z mnoha mýtů o vztazích.

Ve skutečnosti i v harmonickém a plnohodnotném vztahu dochází k nepochopení, nedorozumění, hádkám. Ovšem rozdíl je v tom, že i v těchto konfliktních situacích zůstává mezi partnery úcta a respekt. Chovají se i ve chvílích vzteku, zloby k sobě stále slušně. Nevnášejí do hádky nálepkování, označování, vulgarismy.

Menší hádka vztah posílí už jen tím, že pár spolu tuto situaci zvládl. Učí se zvládat konflikty, nedorozumění. S každou hádkou se naučí mnohé nejen o druhém, ale především něco o sobě.

Můžete mít rozdílné názory, odlišné úhly pohledu na danou situaci. To všechno je v pořádku. Avšak i přesto, že jste hodně rozzlobení, jednejte se svým partnerem slušně. Vyjadřujete mu tak svůj respekt a úctu. V opačném případě se spolehněte, že si to bude pamatovat a váš vztah to velmi naruší. Nebude to ve finále samotná hádka, ale to, jak se ke svému partnerovi během hádky chováte.

 

7, Mějte vztah v rovnováze

V momentě, kdy se rozhodneme vědomě opustit arénu a odložíme role gladiátorů, teprve teď se může náš vztah ubírat tím správným směrem, po kterém toužíme.

Samozřejmě, pokud se rozhodneme bojiště opustit my i náš partner. Pokud jej opustí pouze jeden z nás, co myslíte, že se stane? Každý je sám. Má pak smysl zůstávat ve vztahu, ve kterém se cítíte osamoceni?

Nabízí se myšlenka, jestli pak není lepší zůstat s partnerem v aréně. Samozřejmě, i to je možnost. A existuje mnoho párů, kterým tyto neustále souboje vyhovují, které doslova "Itálii" potřebují. A proč? Poněvadž potřebují jakýsi adrenalin a užívají si následné usmíření. Nebo to jednoduše jinak ani neumí. Při sezení s mými klienty v těchto případech vždy vyjde najevo, že pokud vztah troskotá, chybí: kvalitní komunikace, sdělování, naslouchání.

 

Na závěr

Kde se nacházíte většinu času vy, v aréně, nebo v oáze harmonie? A jaký vztah chcete? Co od něj očekáváte? Pokud není váš vztah takovým, po jakém toužíte, co můžete udělat proto, aby takovým byl?

"Do ideálního vztahu nevstupujeme. Ideální vztah utváříme."

 

Zažíváte časté hádky, nepochopení, nedorozumění se svým partnerem, nebo se svými blízkými? Rozhodli jste na vašem vztahu pracovat? Pomohu vám. Kontaktujte mě ZDE.

 

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář