5 principů k dosažení kvalitních vztahů

Znáte ve svém okolí někoho, kdo s naprostou lehkostí, přirozeností, bez jakékoliv námahy, přitahuje jiné lidi? Za kým lidé jdou? S kým se cítíte vy, i druzí velmi dobře, aniž byste dotyčného znali blíže? Co dělá jinak? Co jej dělá výjimečným?

Patrně si tento člověk ani sám neuvědomuje, v čem spočívá kouzlo jeho osobnosti. A přesto využívá většinu, nebo všech 5 principů k dosažení kvalitních vztahů.

Většina úspěšných lidí vám potvrdí, že jedním z klíčů k dosažení jejich úspěchu jsou právě mezilidské vztahy. To, jak se chovají k druhým. Vědecké průzkumy prokázali, že 85% úspěchu, kterého dosáhneme, dosáhneme díky vztahům.

To je důvod, proč jsou vztahy tolik důležité v našem životě. A to nejen s našimi nejbližšími, ale s každým, s kým se v životě setkáme.

Na druhou stranu také průzkumy prokázaly, že 85% problémů, které v životě máme, máme díky druhým lidem!

Tak jak je možné, že je úspěšný člověk i přesto úspěšným? Jeho úspěch spočívá v samotném přístupu k problémům. Úspěšný člověk za tyto problémy nese zodpovědnost, nehledá viníka, ale zaměřuje svoji pozornost na hledání řešení.

K tomu, aby byly naše vztahy kvalitní a lidé se s námi cítili dobře, je nutné jim dávat 5 základních potřeb.

 

1.     Přijetí

Jedním z principů je přijmout druhého takového, jaký je. S jeho schopnostmi, i s jeho nedostatky.

 

"Přijímat druhé znamená nekritizovat, nesoudit, nehodnotit."

Nejlepším a nejúčinnějším projevem přijetí je úsměv.
Usmívejte se na druhé. Druhý se tak bude cítit lépe. Bude mít pocit, že někoho zajímá. Že si jej druhý všiml a určitě mu to pozvedne i jeho sebedůvěru.

S přáteli, známými, které jsme neviděli léta, máme tendenci se po dlouhém shledání vítat vřele, ačkoli o nich víme tak málo. S nejbližšími se však vítáme vlažně, někdy i s podrážděním, a nevrlostí. Přitom jsou to právě naši nejbližší, kdo si tolik zaslouží naše upřímné vřelé přijetí.

Kolik lidí myslíte, že se k cizím chová lépe, než ke svým blízkým?

 

2.     Vděčnost

Používejte slovo „děkuji“. Projevujte vděčnost. Je to slovo, které dělá hotové zázraky. Lidé se cítí ocenění, důležití.

Děkujte za vše a každému. Dětem, partnerovi, rodině, přátelům, známým, i cizím lidem.

 

3.     Kompliment – vyjádření obdivu

Zejména ženy potěší, když jim druzí pochválí oblečení, nový účes, celkovou vizáž. Ale stejně tak chválu potřebují i muži. Komplimentem může být cokoli. Komplimentem může být i obdiv k některé z dovedností, charakterové vlastnosti, talentu, ale třeba i něco, co s touto osobou pouze souvisí. Například její zařízený byt, kancelář, či zahrádka.

Rozhodně nekritizujte. Vyvarujte se spojovat komplimenty s hodnocením, či kritikou. Toto dělají většinou rodiče. Jsou v tomto skutečnými mistry. Na jedné straně dítě pochválí, ale zároveň ještě dodají, že by to mohlo být příště ještě lepší, že by bylo dobré tohle udělat jinak apod.

 

4.     Pochvala

Když jsme něčeho dosáhli, něčeho, co naše okolí vnímalo jako maličkost, naučili jsme se brát tento drobný úspěch jako samozřejmost. Je důležité ocenit sebe i druhé. Pochválit je za to, čeho dosáhli, co umí, co se jim povedlo. I kdyby to byla „jen“ maličkost.

A pokud chceme vychovat sebevědomé dítě, pak je důležité mu říct, že jsme na ně hrdi, že jsme šťastni za to, že jsme jeho rodiči.

Co platí u dětí, platí i u dospělých.

Můžeme se podívat na příklad ze zaměstnání. Pochválí vás zaměstnavatel, pokud odvedete svoji práci naprosto skvěle? Pravděpodobně to bere jako samozřejmost. Vždyť vám za to platí! Kdyby však vaši práci ocenil, (ať už pochvalou, či nějakou peněžní odměnou, benefity) jak silná by to pro vás byla motivace?

A jak myslíte, že může být silná motivace pro vaše blízké, pokud je oceníte?

 

5.     Pozornost

Naslouchat druhým, být pozorný k tomu, co říkají, může být mnohdy tím nejmenším komplimentem, který druhým můžeme dát. A mnohdy i tou největší pomocí, které se jim dostalo.

Pokud jste vůči druhým pozorní, cítí se s vámi dobře, jsou šťastní, že je o ně zájem. A pokud svoji pozornost doplníte otázkami, pak věřte, že jejich sebevědomí v tu chvíli vzroste. Když se cítíme šťastní, sebevědomí, náš mozek vyplavuje dopamin.

Všimněte si, jak se lidé cítí být šťastní, když mluví a vy jim nasloucháte.

Existuje pravidlo úspěšných lídrů:   2:1

K jedné větě, kterou vysloví, položí dvě další otázky.

Zakladatel Facebooku, Mark Zuckerberg dokonce k jedné vyřčené větě klade 5 otázek! Právě tato strategie jej dovedla k úspěchu. Více naslouchal, a díky tomu se mu dostávala spousta užitečných informací.

Naslouchání je proto skutečně velmi důležité. Nejen pro druhé, ale i pro nás samotné. Kolik vztahů by se díky naslouchání vyvarovalo nedorozuměním a konfliktům? Vždyť právě k dosažení kvalitního vztahu je naslouchání jedním z klíčových faktorů!

Muži i ženy mají naprosto odlišnou vnímavost. Jejich potřeba pozornosti je naprosto odlišná.

Ženy potřebují respekt, naslouchání, laskavost. A pokud to nedostanou, ba dokonce hůř, pokud jim muž odmítá toto dát, jsou doslova iritované!

Na druhou stranu, ačkoli muži také potřebují pozornost, povšimněte si, co je jejich potřebou, například když se vrátí domů z práce. Klid! Ano, klid!

 

Příklad:

Výborný příklad, který mluví za vše:

ON přijde domů. Chce si odpočinout, být v klidu, třeba u TV. ONA chce mluvit. Muži se však dokážou soustředit pouze na jednu věc. Neberte si to pánové osobně, je to známý fakt.

ONA mluví.

ON ji neposlouchá, jen přikyvuje. Po chvíli jejího podezření,

ONA povídá již změněným hlasem: „Posloucháš mě vůbec?“

ON „Ano, ano, poslouchám tě.“

ONA „Opravdu? Tak co jsem říkala?“

ON…přemýšlí…neví. Rychle zopakuje slova, která stihl zaznamenat, která mu však nedávají žádnou souvislost, žádný smysl.

 

A problém je tu. Ženiny zúžené oči, útočná pozice kobry velmi rychle muži napoví, jaké pocity zmítají právě jeho partnerkou.

Pánové, ubezpečuji vás, že s takovouto situací a následnou reakcí se setkávají muži na celé planetě!

Chovat se k druhým podle těchto 5-ti principů, vám přinese nejen úspěch. Přinese vám daleko víc. Respekt, uznání, lásku.

Pokud se těmito principy budete řídit, nejen, že se vaše vztahy s vašimi blízkými zlepší, ale každý člověk, který vejde do vašeho života, vám bude zrcadlit vaše chování. Vy sami pak bude sklízet, co jste zaseli.

Rozhodně však neočekávejte, že lidé, ke kterým se budete chovat podle těchto principů, jsou povinni se k vám chovat stejným způsobem! Určitě se setkáte s lidmi, kteří se k vám i přesto budou chovat arogantně, nepříjemně, či agresivně. Pro takové však ve vašem životě už nebude místo. Naopak, do života vám budou více a více vstupovat lidé, kteří vám budou těchto 5 principů zrcadlit. A vám se tak bude dostávat více respektu, uznání, komplimentů a lásky. A také samozřejmě 85% úspěchu.

 

„Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.“                   Dalajláma

 

Je něco, na co chcete znát odpověď? Máte-li jakékoli otázky, neváhejte a kontaktujte mě přímo zde.

Zatím žádné komentáře.

Přidat komentář