Hypnoterapie a NLP

Hypnóza – hypnoterapie, je jednou z metod psychoterapie. Nejedná se o zázračnou metodu či techniku, ale lze jí s poměrně s velkým úspěchem využít  k léčbě či odstranění řady psychických, psychosomatických a somatických problémů nebo alespoň k jejich výraznému potlačení, utlumení. Rovněž je nutno uvést i relaxační či relaxačně-motivační možnosti hypnózy.

Výhodou hypnózy je, že se jedná o vnitřní  využití duševních i tělesných schopností včetně vlastní energie. Hypnotizér – terapeut pak sugescemi (pokyny) tyto schopnosti v podstatě pouze cíleně „usměrňuje“, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.

Hypnóza je používána jako velmi efektivní komunikační prostředek, při kterém však nehovoříme k vědomé mysli, nýbrž k podvědomí. Naše vědomá mysl se zde stává pouhým pozorovatelem.

Ve stavu transu se nachází každý z nás a několikrát během dne. Jízda autem, při které si neuvědomujete její průběh, jakými úseky jste projeli, to je jeden ze stavů transu.

Při činnosti, u které přestáváte vnímat okolí, čas, opět se setkáváte se stavem transu. V zápalu činnosti, kdy se například poraníte, kolikrát si ani nevšimnete, že jste se poranili. Uvědomíte si své poranění až ve chvíli „procitnutí“. I v tomto případě se jedná o stav hypnotický.

Více se o hypnóze můžete dočíst v článku „Mýty a fakta o hypnóze – 2. Část“.

Co rozhodně není hypnóza?

Existují mnohé mýty, které z hypnózy dělají velmi nebezpečnou metodu a z hypnoterapeuta pak nebezpečného manipulátora.

Ve skutečnosti hypnóza neexistuje! Existuje pouze autohypnóza. A hypnotizér se stává pouze Vaším průvodcem stavem hypnózy.

Mýty, s kterými se běžně v životě setkáváte uvádíme v článku „Mýty a fakta o hypnóze – 1.část“ .

Jaké jsou přínosy hypnózy?

Hypnóza je hluboký stav relaxace, uvolnění, při kterém se vědomá mysl stává soustředěným pozorovatelem. Díky tomu, že je vědomá mysl takto „zaměstnána“, je možné pracovat s podvědomím, poskytovat mu informace,   sugesce. Díky tomu tak můžeme programovat naše nová a žádoucí přesvědčení, myšlenky.

Více se dozvíte v článku:  „Mýty a fakta o hypnóze – 2. Část“.

Jak probíhá hypnoterapie ?

1.     Setkání – Doba (bez uvedení do hypnotického stavu) 30 – 45 minut.

Při prvním setkání je pro mě důležité obeznámit se s důvody, s kterými klient přichází, vyslechnout, co požaduje a zároveň očekává.

Na základě toho, pak vyhodnotím, zda je hypnoterapie skutečně pro něj tím nejvhodnějším řešením, popřípadě, zda jí kombinovat s jinými metodami terapie, například NLP.

Je-li  hypnoterapie žádoucí, klienta co nejpodrobněji obeznámím se samotným průběhem hypnoterapie, dozví se, co se bude během sezení dít, co bude prožívat, vnímat…

Klient dostává prostor, aby sám pokládal otázky a bylo mu zodpovězeno vše, co  jej zajímá. V případě, že jej přepadají pochybnosti, dostane klient čas a prostor, aby si ještě v klidu doma vše řádně prověřit například prostřednictvím internetu.

2.     Setkání – doba sezení 1,5 – 2 hodiny.

Souhlasí-li klient, pak buď společně naplánujeme termín dalšího sezení, při kterém již probíhá samotné uvedení do stavu hypnózy, nebo můžeme navázat na naše úvodní setkání a pustit se do uvedení stavu hypnotického rovnou.

Osobně před samotným průběhem hypnózy vyžaduji vyplněný Formulář pro klienty.

Je velmi důležité si s klientem předem domluvit  vhodné formulace a zaměření sugescí, které budou v průběhu transu použity. Klient sám vybere a určí, které sugesce jsou pro něj žádoucími a přínosnými.

Další sezení doporučujeme v týdenním intervalu.

U hypnoterapie s klienty pracuji pouze osobně v Českých Budějovicích.

Pokud máte zájem o jakoukoli mnou z nabízených služeb, nebo máte jakýkoli dotaz, kontaktujte mě zde a do zprávy napište více o tématu, které chcete řešit.